Logo

Oranjevereniging Emmeloord

Welkom bij Oranjevereniging Emmeloord

De Oranjevereniging Emmeloord is opgericht in 1955.

Wij organiseren activiteiten met als doel:

De organisatie van een gepaste viering van nationale en plaatselijke gedenkdagen te Emmeloord. Zij tracht dit doel te bereiken door op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis en verdere nationale en plaatselijke gedenkdagen - voor zover mogelijk en wenselijk - een feest te organiseren of op andere wijze uiting te geven aan de verbondenheid met vaderland en het Huis van Oranje. 

Op deze site staat een terugblik op Koningsdag, 4 mei Dodenherdenking en 5 mei Bevrijdingsdag. De programma's voor 2020 zijn nog niet bekend. 

Heb je nog vragen of wil je mee werken met ons team? Neem dan contact met ons op!

Met een Oranje groet,
Het bestuur