Logo

Oranjevereniging Emmeloord

4 mei - Dodenherdenking

Programma Dodenherdenking 4 mei 2019

17.45 uur       

Plechtigheid op de begraafplaats ter nagedachtenis aan piloten die in de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Marknesse zijn omgekomen. Hier wordt ook altijd een bloemstuk gelegd namens Dorpsbelang Marknesse. Dit omdat het vliegtuig met zijn bemanning in de omgeving van Marknesse is neergestort.

Verzamelen op de parkeerplaats om 17.15 uur.
Leden van de Nationale Reserve Compagnie, waaraan ook leerlingen van de opleiding Uniformberoepen van Friese Poort deelnemen verzorgen de Erewacht.
Het theehuis is voor deze gelegenheid geopend tot 20.30 uur.

 

18.45 uur       

Herdenkingsbijeenkomst in ’t Voorhuys in samenwerking met de Gemeente Noordoostpolder, de Raad van Kerken en de Veteranen afd. Noordoostpolder.

m.m.v. de Zonnebloemschool
het Zuyderzeelyceum
Scouting Emmeloord
Cantorij Emmeloord o.l.v. mevr. J. Jongsma
Fanfare Bant-Creil-Rutten

Het Thema is: In vrijheid kiezen.

                                  
19.30uur         Stille tocht naar het monument bij de Golfslag via Beurstraat, Noordzijde.

19.59 uur        Spelen van “De Taptoe”

20.00 uur        twee minuten stilte

20.02 uur        zingen Wilhelmus o.l.v. Fanfare Bant Creil Rutten

Aansluitend het ontsteken van de vlam in het nationaal logo door de burgemeester en de jeugdburgemeester.

Vervolgens toespraak door de burgemeester H. Bouman van de Gemeente Noordoostpolder.

Kranslegging door vertegenwoordigers van diverse organisaties.

Vervolgens wordt het publiek uitgenodigd tot het leggen van bloemen bij het monument.

De erewacht wordt verzorgd door leden van de Nationale Reserve Compagnie, waaraan ook leerlingen van de opleiding Uniformberoepen van Friese Poort deelnemen.

Na afloop gelegenheid tot napraten bij een kopje koffie/ thee of een glaasje fris in de beurszaal van theater ‘t Voorhuys.

 

Informatie monument aan de Lindeweg 13 in de Noordoostpolder


Op 3 januari 1944 was de bemanning van een Lancaster onderweg om hun militaire taak te vervullen in de Tweede Wereldoorlog. Zij waren op een missie naar Duitsland voor een bombardement. Helaas werd hun missie onderschept door Duitse Jagers en stortte hun toestel neer in de verse polderbodem. (De polder is droog gevallen in 1942). De zevenkoppige bemanning verloor daarbij het leven. De mannen: F.N. Looney, A. Cowell, C. Hemmingway, J. Gage, P. Symonds, W. Todney en hun commander J. Weatherhill keerden niet meer terug naar hun familie. Een van de vele tragische gebeurtenissen zoals deze op zoveel plaatsen in de Tweede Wereld oorlog plaats vond. Zeven jonge mannen die uit naam van de geallieerden hun leven hebben gegeven om uiteindelijk de bezetter op de knieën te dwingen. Zeven jonge mannen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Zeven jonge mannen die ongetwijfeld hun toekomstplannen hadden. Ze kenden natuurlijk de risico’s van deze bombardementsvluchten. Zij wisten dat meerdere bemanningen van andere toestellen niet teruggekeerd waren van hun missies. En toch bleven zij vliegen, bleven zij doorgaan om actief de bezetter te bestrijden. Zij gaven letterlijk hun leven voor een ander, o.a. voor hun onbekende Nederlanders. Dit monument doet ons daaraan herinneren. Een stil teken op de polderbodem dat ons moet blijven herinneren aan deze tragische gebeurtenis in 1944. Deze tragische gebeurtenis als een van de velen die er in de Tweede Wereldoorlog hebben plaats gevonden. Een kruis aan de westzijde van de Lindeweg in de Noordoostpolder geeft de plaats aan waar op 3 januari 1944 om 01.00 uur locale tijd de Lancaster JA902 van het 463 Sq neerstortte. In die tijd was dit gedeelte van de Noordoostpolder nog net droog en onbebouwd. De zeven bemanningsleden kwamen om het leven. Vier bemanningsleden zijn begraven op de begraafplaats van Vollenhove (Sectie 3, rij 4, graven 627, 628, 626 en 625). Drie bemanningsleden hebben een onbekend veldgraf gekregen bij de crashlocatie (P/O J. Gage, P/O L. Symonds en F/Sgt. W. Toohey). Alle drie staan vermeld op het Runnymede Air Force Monument in de buurt van Egham in Engeland. De bommenwerper was om 2 januari 1944 's avonds opgestegen van het vliegveld Waddington in Lincolnshire in Engeland en was op een missie richting Berlijn.

 

Het monument valt onder de formele verantwoordelijkheid van de gemeente Noordoostpolder. De Oranjevereniging voelt zich verantwoordelijkheid voor het in stand houden en onder de aandacht brengen van dit monument. Ook worden hier op 4 mei bloemen gelegd. Eens in de vijf jaar, wordt er een korte plechtigheid bij dit monument gehouden. Door de inklinking van de polderbodem moet het monument voor het mooie opnieuw en dan hoger geplaatst worden. Als wij het compliment ontvangen zal het daaraan besteed worden.