Logo

Oranjevereniging Emmeloord

Jaarverslag

Jaarverslag 2018

Koningsdag 2018:

Om 09.15 uur werden de “oud” gedecoreerden (allen die in deze gemeente door de jaren heen een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen) ontvangen in de Beurszaal van ’t Voorhuys.

Zij, die bij gelegenheid van Koningsdag 2018 en zij, die na 27 april 2017 een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen, verzamelden zich om 09.30 uur op het parkeerterrein van De Golfslag en vertrokken per Oldtimers (van de vereniging Flevo lassiekers) naar De Deel. Dit, onder begeleiding van de Chr. Muziekvereniging Excelsior uit Belt Schutsloot.

Om 10.00 uur was het Ceremonieel Vlag hijsen m.m.v. Scouting Emmeloord en het zingen van Het Wilhelmus en Flevolands volkslied, onder begeleiding van Excelsior. Een toespraak van de Burgemeester en het optreden van het koor: Off Koors” 

De Vrijmarkt was ondertussen zoals vanouds alweer vroeg van start gegaan en op de Kleine Deel was een kraam van de Oranjevereniging, waar wij een verloting hadden, met leuke prijzen. Ook was er een kraam van de wereldwinkel, ”Klein Afrika” en Het vrouwencentrum en het Mannencentrum. Ook was er een optrden van “Sambrosa” met Latijns Amerikaanse muziek. Op het Cultuurplein konden sportverenigingen zich presenteren, waar gebruik gemaakt werd door Sjoelvereniging DOS, Sportclub Emmeloord, korfbalvereniging KVE en De Reddingsbrigade Noptunes.                                                                                                       

De buurtvereniging De Pollen/West en die van de Zuidert/Brulboei hadden kinderspelen georganiseerd en daar namen respectievelijk 40 en ruim 100 kinderen aan deel.                         

Traditiegetrouw vond op De Grote Deel de kermis plaats waarvan we medeorganisator zijn. Vanaf 21.00 uur werd het publiek muzikaal opgewarmd in aanloop naar de lasershow op de Deel.

Koningsdagavond werd ook dit jaar ’s avonds om 22.00 uur afgesloten met een spectaculaire lasershow. Deze show had als thema: 100 jaar Zuiderzeewet, met bijbehorende afbeeldingen en beelden. We denken dat we velen met dit verrassend en verfrissend element hiermee een groot plezier hebben gedaan. Gelukkig kon e.e.a. medegefinancierd worden door een extra bijdrage van de gemeente Noordoostpolder en de gulle giften en medewerking van diverse sponsoren en ook van de kermisexploitanten. Dankzij hen allen konden we het samengestroomde publiek deze prachtige lasershow aanbieden.

 

4 mei 2018

We begonnen deze herdenkingsdag rond 17.45 uur op de begraafplaats aan de Espelerlaan met de gebruikelijke korte plechtigheid bij de graven van de 4 vliegeniers van de crash bij de Baarloseweg - Kavel R-34. Er werden bloemen gelegd en de burgemeester hield een korte toespraak.

Het meerjarenthema rond 4 en 5 mei is “Vrijheid wereldwijd” met voor 2018 als jaaraccent “Het jaar van Verzet”.  In het herdenkingsprogramma in Theater ’t Voorhuys  werd hieraan invulling gegeven, waarbij o.a. leerlingen van de OBS Roderick van Voorst een bijdrage leverden. De heer H. Stinis uit Leeuwarden vertelde uit eigen ervaring zijn verhaal over de oorlog wat op iedereen heel veel indruk maakte. Leerlingen van de Bonifatius MAVO leverden hun bijdrage met zang en dans. Zoals gewoonlijk verleenden Scouting Emmeloord met een hele grote groep en de Fanfare Bant-Creil-Rutten weer hun zeer gewaardeerde medewerking.                              

Na het programma v.a. 18.45 uur in het Voorhuys ging de stille tocht weer naar het herdenkingsmonument aan de Professor Thijsselaan waar de burgemeester een korte toespraak hield. De vlam werd ontstoken door zowel de jeugdburgemeester Willemenks Schutte uit Ens, als ook de burgemeester. Ook hier weer de muzikale ondersteuning van de Fanfare Bant-Creil-Rutten en voor de erewacht de medewerking van de leden van de Nationale Reserve Compagnie die - zoals gebruikelijk - bijgestaan werden door leerlingen van de opleiding Uniformberoepen van het ROC Friese Poort. Er was weer veel en ook jeugdige belangstelling.

Hierna konden we terug naar de Beurszaal in ’t Voorhuys voor een kopje koffie of thee en daar lagen de brochures “namen en gezichten” weer klaar van de heer Teun Schuurman uit Vollenhove -die al lang en veel bezig is met onderzoek naar oorlogsgraven. Dit keer was er ook een afdruk van een krant uit 1944 “De Vliegende Hollander”. Iedereen kon dit meenemen en er werd dankbaar gebruik van gemaakt.

5 mei 2018 

Dit jaar viel 5 mei op een zaterdag en dus konden we er een feest van maken! Met medewerking van de gemeente Noordoostpolder konden we een uitgebreid programma neerzetten.

Eigenlijk begon de dag om 00.00 uur in Wageningen, waar leden van AV-NOP het bevrijdingsvuur op gingen halen. En om 11.00 uur werd het bevrijdingsvuur in Emmeloord op de Deel binnengebracht, m.m.v. de Vollenhoofse Fanfare. De burgemeester hield een toespraak en aansluitend werd de vlam ontstoken in het nationaal logo 4 en 5 mei. Daarna was de start van de parade van oude tractoren en machinerieën van de “Oude Trekker en Motoren Vereniging” Flevoland en oude militaire voertuigen. Leden van de operettevereniging “La Mascotte” waren figuranten op de militaire voertuigen, die repen chocolade uit deelden. Er kwamen jachtvliegtuigen overvliegen o.a. een Stenson uit de tweede wereldoorlog.

Na de parade stonden de voertuigen opgesteld op de Deel zodat het publiek eraan kon snuffelen. Als omlijsting was er een optreden van enkele muziekkorpsen.

Als afsluiting van de Bevrijdingsdag hadden we een concert van het Lemster Mannenkoor in het MFC Nieuw Jeruzalem. Er waren een kleine 400 bezoekers.