Logo

Oranjevereniging Emmeloord

Koningsdag

Alle activiteiten Afgelast

De hele samenleving wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus.

De overheid heeft strenge regels opgesteld om de gevolgen zoveel als mogelijk in de hand te houden. Vandaar het besluit om alle bijeenkomsten tot 1 juni a.s. te verbieden.


Dat houdt in dat er op 27 april (Koningsdag) en op 4 mei  (de herdenkingen m.b.t. de Tweede Wereldoorlog), geen bijeenkomsten gehouden en activiteiten georganiseerd kunnen worden. Dit geldt ook voor de bijeenkomsten, voorstellingen, optredens en activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid. 
Alle activiteiten van de Oranjevereniging Emmeloord komen dit jaar daarom te vervallen.

Er zal dus ook geen Koningskermis en vrijmarkt in Emmeloord gehouden worden.


Met burgemeester Westmaas is afgesproken dat we ons gezamenlijk, ondanks de omstandigheden, zullen inzetten om op een gepaste alternatieve wijze aandacht te schenken aan Koningsdag en 4 mei. 
Via persberichten wordt u daarover de komende periode nader geïnformeerd.


De activiteiten en het programma van de Oranjevereniging Emmeloord in het kader van 75 jaar Vrijheid zullen worden doorgeschoven naar 2021. 
In de opzet voor dit jaar was daar ook de gemeentelijke Veteranendag in geïntegreerd. 
Met het doorschuiven van het programma naar 2021, schuift daarmee ook de Veteranendag dit jaar door.

 

Wij leven mee met allen die getroffen worden door het coronavirus en onze gedachten zijn bij de nabestaanden van de slachtoffers.

Met een hartelijke groet,

Namens het bestuur 

J.A. Ritsema, voorzitter, 06-51152702

 

Hieronder staan foto's van voorgaande jaren.