Logo

Oranjevereniging Emmeloord

Vrienden van Oranjevereniging Emmeloord

 

In 1955 nam een drietal inwoners van Emmeloord het initiatief tot het oprichten van een Vereniging tot Viering van Nationale Gedenkdagen, kortweg VVNG. Omdat de naam bij veel inwoners van de polder niet bekend was, is in 2015 besloten deze te wijzigen in Oranjevereniging Emmeloord.

Toch was de oorspronkelijke, lange naam niet vreemd. De vereniging doet meer dan alleen het organiseren van de vrijmarkt op Koningsdag. Weinigen weten dat ze bovendien verantwoordelijk is voor de kermis rond deze dag en voor de traditionele afsluiting van die dag: tot 2017 met een vuurwerk; in 2017 met een lasershow op de Deel.

Daarnaast is ze nauw betrokken bij de activiteiten rondom 4 mei en is ze, een maal in de vijf jaar, de organisator van de festiviteiten op 5 mei. In 2012 kreeg de vereniging het verzoek van de gemeente Noordoostpolder om weer eens een taptoe te organiseren. Dit werd zo’n succes dat werd besloten iedere twee jaar een taptoe te organiseren.

Het is mogelijk om lid te worden van de Oranjevereniging ( € 7,50 per gezin/per jaar). Het aantal leden is echter niet voldoende om alle bovenstaande festiviteiten te bekostigen. Getracht wordt door incidentele subsidies en sponsorgelden toch ieder jaar weer een veelzijdig programma neer te zetten voor de bevolking van Emmeloord.

Om in de toekomst festiviteiten voor alle inwoners van Emmeloord te kunnen blijven organiseren is Vrienden van Oranjevereniging Emmeloord opgericht. Iedereen de vereniging een warm hart toedraagt, kan haar voor een bedrag van € 50,00 per jaar ondersteunen. Als tegenprestatie wordt, indien gewenst, uw naam en/of logo vermeld op de website van de Oranjevereniging.

Word lid en vul het inschrijfformulier in en stuur het naar vriendenvan@oranjevereniging-emmeloord.nl.

Namens de Oranjevereniging alvast hartelijk dank voor uw steun!