Logo

Oranjevereniging Emmeloord

Wie zijn wij


De Oranjevereniging Emmeloord, voorheen: VVNG is opgericht op 5 september 1955.

De vereniging heeft officieel goedgekeurde statuten. Deze zijn vastgesteld bij Koninklijk besluit d.d. 26 mei 1956.
Vanaf de datum van oprichting organiseert zij activiteiten conform het doel zoals dat in artikel 1, lid 2 van de statuten is vastgelegd: “De organisatie van een gepaste viering van nationale en plaatselijke gedenkdagen te Emmeloord. 
Zij tracht dit doel te bereiken door op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis en verdere nationale en plaatselijke gedenkdagen - voor zover mogelijk en wenselijk - een feest te organiseren of op andere wijze uiting te geven aan de verbondenheid met vaderland en Huis van Oranje.”
De statuten van onze vereniging zijn officieel goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 26 mei 1956.
De Oranjevereniging Emmeloord (V.V.N.G.) organiseert activiteiten op Koninginnedag, 4 mei Dodenherdenking en 5 mei Bevrijdingsdag.
De 5 mei activiteiten worden beperkt sinds deze dag niet meer een officiele verplichte vrije dag is.

Het bestuur wordt gevormd door:

voorzitter:               Bertus Ritsema    Tel: 0527-253333    
                               Drietorensweg 7            
                               8307 PA   Ens        

       
secretaris                Ellen van Elk    Tel: 06-53532133 
                               Kon. Julianastraat 29 
                               8302 CD Emmeloord

 

penningmeester:  Henk Orsel   Tel: 06-35121966
                              Terschelling 13
                              8302 LT Emmeloord

 

overige bestuursleden:              
                               Henk ter Beest      Tel: 0527-697860     
                               Statehof 21                      
                               8302 CZ  Emmeloord

                              Jan Vroom             Tel: 06-16918402
                              Toutenburgh 76
                              8303 CW Emmeloord

                              Peter van Campen Tel: 06-51660522
                              Wolfshoek 20
                              8303 KR Emmeloord